Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 455/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2017 roku
05.09.2017 więcej
05.09.2017 więcej
05.09.2017 więcej
05.09.2017 więcej
05.09.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXX/220/2017 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 rok
02.08.2017 więcej
02.08.2017 więcej
02.08.2017 więcej
02.08.2017 więcej
02.08.2017 więcej
123