Lista artykułów

Nazwa artykułu
AB-7 Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
AB-7 Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do zmiany sposobu
użytkowania obiektu lub jego części
02.03.2017 więcej
AB-6 Rejestracja dziennika budowy/montażu/rozbiórki
AB-6 Rejestracja dziennika budowy/montażu/rozbiórki
06.11.2015 więcej
AB-5 Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali
AB-5 Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali
06.11.2015 więcej
AB-4 Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
AB-4 Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
06.11.2015 więcej
AB-3 Wydanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego
AB-3 Wydanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego
06.11.2015 więcej
AB-2 Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych/rozbiórki
Zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych/rozbiórki
06.11.2015 więcej
AB-1 Pozwolenie na budowę/rozbiórkę
AB-1 Pozwolenie na budowę/rozbiórkę
04.11.2015 więcej