Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w
ewidencji gruntów i budynków - gmina Wojaszówka, obręb
Odrzykoń, działki nr: 1243/2, 1243/5, 1243/4, 1243/3, 1241,
1248
29.05.2017 więcej
Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
- gmina Wojaszówka, obręb Odrzykoń, działki nr: 1243/2,
1243/5, 1243/4, 1247, 1243/3, 1241, 1249, 1248, 1251, 1252/1,
1252/2
29.05.2017 więcej
Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego
o wydaniu w dniu 26 maja 2017 r. decyzji w sprawie ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości położonej Pietruszej Woli
gm. Wojaszówka, oznaczonej jako działki nr 30/1, 30/2 i 31
29.05.2017 więcej
Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego
o wydaniu w dniu 17 maja 2017 r. decyzji w sprawie zezwolenia na
niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonych w miejscowości
Draganowa gm. Chorkówka
22.05.2017 więcej