2017-01-12

Zaktualizowana Kwota Dotacji na rok 2017

Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej  liczby uczniów w związku z art. 78e Ustawy o systemie oświaty.   
Zaktualizowana Podstawowa Kwota Dotacji dla szkół publicznych obowiązująca od 1 kwietnia 2017 r.:

  1. Liceum Ogólnokształcące – 6.775,44 zł podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia na rok.
    Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących  na dzień 30 września 2016 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 136 .
  2. Szkoły zawodowe w tym technikum i zasadnicza szkoła zawodowa – 7.912,14 zł podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia na rok.
    Liczba uczniów w  szkołach zawodowych na dzień 30 września 2016 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 673.
  3. Internat – 8.968,85 zł podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka na rok.
    Liczba wychowanków w internatach  na dzień 30 września 2016 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 134 .