2015-12-02

Ostrzeżenia i komunikaty

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 118

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 12:00 dnia 13.11.2017 do godz. 03:00 dnia 14.11.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie w obszarach podgórskich i w górach opadów śniegu o natężeniu
umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Adam Michniewski
Godzina i data wydania: godz. 22:51 dnia 12.11.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/1 Bieszczady i Beskid Niski od 12:00/13.11 do
03:00/14.11.2017 przyrost pokrywy od 10 cm do 15 cm
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, intensywne opady śniegu od południa 13.11, do nocy
13/14.11, opady od 10 cm do 15 cm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 108

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 17:00 dnia 05.10.2017 do godz. 06:00 dnia 06.10.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h,
z porywami do 100 km/h, południowo-zachodni, przed północą skręcający na zachodni.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz
Godzina i data wydania: godz. 07:01 dnia 05.10.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 Bieszczady i Beskid Niski od 17:00/05.10 do
06:00/06.10.2017 predkosc do 55 km/h, porywy do 100 km/h, SW-W
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr wieczorem 05.10 i w nocy 05/06.10,
prędkość w porywach do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 106
wydanego dnia 20.09.2017 o godz. 06:53

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/2
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 11:45 dnia 21.09.2017 do godz. 21:00 dnia 21.09.2017
Przebieg: W ciągu minionej doby w subregionie południowym województwa zanotowano opady deszczu
osiągające 30 mm. Na tym obszarze prognozuje się nadal występowanie opadów deszczu
o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów w obszarzach górskich
od 30 mm do 40 mm. W subregionie północnym opady będą słabe i będą stopniowo zanikać.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi Zmiana dotyczy skrócenia ważności ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania godz. 11:42 dnia 21.09.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 podkarpackie od 11:45/21.09 do 21:00/21.09.2017 opady
od 30 mm do 40 mm
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny deszcz w dzień i wieczorem 21.09, opady od 30
mm do 40 mm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 106

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/2
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 20.09.2017 do godz. 08:00 dnia 22.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.
W pierwszym okresie, do godz. 08:00 dnia 21.09, prognozowana suma opadów od 25 mm do
35 mm. Podczas kolejnej doby prognozowana suma opadów od 35 mm do 50 mm, lokalnie do
60 mm. Największe natężenie opadów przewidywane jest w południowej połowie województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi Prognozowane sumy opadów określono z uwzględnieniem podziału czasowego na doby
hydrologiczne.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz
Godzina i data wydania: godz. 06:53 dnia 20.09.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 podkarpackie od 20:00/20.09 do 08:00/22.09.2017 opady
od 60 mm do 80 mm, lokalnie do 90 mm
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny deszcz od wieczora 20.09 do rana 22.09, opady
od 60 mm do 80 mm, lokalnie do 90 mm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 103
wydanego dnia 03.09.2017 o godz. 08:02


Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 08:45 dnia 04.09.2017 do godz. 08:00 dnia 06.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 4.09 do godz. 8:00 dnia 5.09 wyniesie od 20
mm do 35 mm. Prognozuje się, że w nocy 4/5.09 wystąpi na południu województwa
zmniejszenie intensywności opadów. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 5.09 do
godz. 8:00 dnia 6.09 wyniesie od 35 mm do 50 mm. Łączna suma opadów wyniesie od 45 mm
do 60 mm, lokalnie do 85 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%
Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia ważności ostrzeżenia i przebiegu natężenia zjawiska.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Anna Woźniak
Godzina i data wydania godz. 08:40 dnia 04.09.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 podkarpackie od 08:45/04.09 do 08:00/06.09.2017 opady
od 45 mm do 60 mm, lok. 85 mm
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny deszcz od 04.09 do 06.09, opady od 45 mm do 60
mm, lokalnie do 85 mm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 87

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/2
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 11:00 dnia 20.07.2017 do godz. 20:00 dnia 22.07.2017
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 31°C do 34°C, a 21.07 do 35°C.
Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Anna Woźniak
Godzina i data wydania: godz. 13:49 dnia 19.07.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/2 podkarpackie od 11:00/20.07 do 20:00/22.07.2017
temp.maks 31-35 st., temp.min 17-21 st.
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, upał od 20.07 do 22.07, temperatura maks. od 31°C do
35°C, temperatura min. od 17°C do 21°C.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 86

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 07:00 dnia 13.07.2017 do godz. 16:00 dnia 13.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami

do 75 km/h, z północnego-zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Wałach
Godzina i data wydania: godz. 22:23 dnia 12.07.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie od 07:00/13.07 do 16:00/13.07.2017
predkosc do 40 km/h, porywy do 75 km/h, NW
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr w dzień 13.07, prędkość w porywach do 75
km/h, północno-zachodni
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 85

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 10:00 dnia 11.07.2017 do godz. 19:00 dnia 11.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 45 mm, oraz porywami
wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Wałach
Godzina i data wydania: godz. 08:04 dnia 11.07.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 podkarpackie od 10:00/11.07 do
19:00/11.07.2017 deszcz 45 mm, porywy 90 km/h, grad
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze z gradem w dzień 11.07, opady deszczu do 45
mm, porywy wiatru do 90 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 84

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 18:00 dnia 10.07.2017 do godz. 03:00 dnia 11.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami

wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Wałach
Godzina i data wydania: godz. 14:48 dnia 10.07.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie od 18:00/10.07 do
03:00/11.07.2017 deszcz 30 mm, porywy 80 km/h, grad
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze z gradem wieczorem 10.07 i w nocy 10/11.07,
opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 80 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 82


Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 17:00 dnia 07.07.2017 do godz. 03:00 dnia 08.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru

do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Szymon Pysz
Godzina i data wydania: godz. 10:06 dnia 07.07.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie od 17:00/07.07 do
03:00/08.07.2017 deszcz 30 mm, porywy 90 km/h, grad
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze z gradem w dzień i w nocy 07/08.07, opady
deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 90 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 81

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 00:00 dnia 01.07.2017 do godz. 18:00 dnia 01.07.2017
Przebieg:
Na terenie powiatów leskiego i bieszczadzkiego (głównie w terenach górskich) prognozuje się
wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość
opadów od 30 mm do 40 mm. W sobotę w ciągu dnia możliwe jest wystąpienie opadów
burzowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Ramza
Godzina i data wydania: godz. 09:57 dnia 30.06.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 Bieszczady i Beskid Niski od 00:00/01.07 do
18:00/01.07.2017 opady od 30 mm do 40 mm
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny deszcz w nocy 30.06/01.07 i w dzień 01.07,
opady do 40 mm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 80

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 11:00 dnia 29.06.2017 do godz. 19:00 dnia 29.06.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, w obszarach górskich

do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%
Uwagi: Obowiązują:
Do godz.18:00 dnia 29.06.2017 OSTRZEŻENIE nr 77 na UPAŁ/1 wydane o godz.12:20 dnia 27.06.2017.
Dyżurny synoptyk: Szymon Pysz
Godzina i data wydania: godz. 06:23 dnia 29.06.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie od 11:00/29.06 do
19:00/29.06.2017 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h, grad
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze z gradem w dzień i wieczorem 29.06, opady
deszczu do 40 mm, porywy wiatru do 90 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 12:00 dnia 28.06.2017 do godz. 18:00 dnia 29.06.2017
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 31°C do 34°C.

Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 22°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Obowiązują:
Do godz.22:00 dnia 27.06.2017 OSTRZEŻENIE nr 76 na BURZE Z GRADEM/1 wydane
o godz.06:58 dnia 27.06.2017.
Dyżurny synoptyk: Adam Michniewski
Godzina i data wydania: godz. 12:20 dnia 27.06.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/1 podkarpackie od 12:00/28.06 do 18:00/29.06.2017
temp.maks 34 st., temp.min 19 st.
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, upał od 28.06 do 29.06, temperatura maksymalna od
31°C do 34°C, temperatura minimalna od 19°C do 22°C.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 68
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 12:00 dnia 31.05.2017 do godz. 19:00 dnia 31.05.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 25 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 70%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Łukasz Harasimowicz
Godzina i data wydania: godz. 07:16 dnia 31.05.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie od 12:00/31.05 do
19:00/31.05.2017 deszcz 25 mm, porywy 75 km/h, grad
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze z gradem w dzień 31.05, opady deszczu do 25
mm, porywy wiatru do 75 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 66

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 10:00 dnia 24.05.2017 do godz. 19:00 dnia 24.05.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami
wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania: godz. 07:00 dnia 24.05.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie od 10:00/24.05 do
19:00/24.05.2017 deszcz 30 mm, porywy 75 km/h, grad
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze z gradem w dzień 24.05, opady deszczu do 30
mm, porywy wiatru do 75 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 10:00 dnia 16.05.2017 do godz. 19:00 dnia 16.05.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru
do 65 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Wałach
Godzina i data wydania: godz. 06:43 dnia 16.05.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie od 10:00/16.05 do
19:00/16.05.2017 deszcz 25 mm, porywy 65 km/h, grad
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze z gradem w dzień 16.05, opady deszczu do 25
mm, porywy wiatru do 65 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia:  Burze z gradem/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 13:00 dnia 12.05.2017 do godz. 20:00 dnia 12.05.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm,
oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk jest na południu województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%); 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Anna Woźniak
Godzina i data wydania: godz. 08:45 dnia 12.05.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie od 13:00/12.05 do
20:00/12.05.2017 deszcz 35 mm, porywy 60 km/h, grad
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze z gradem po południu i wieczorem 12.05, opady
deszczu do 35 mm, porywy wiatru do 60 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 00:00 dnia 11.05.2017 do godz. 07:30 dnia 11.05.2017
Przebieg: Prognozuje się miejscami spadek temperatury do -1°C, przy gruncie do -3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Adam Michniewski
Godzina i data wydania: godz. 13:18 dnia 10.05.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 Bieszczady i Beskid Niski od 00:00/11.05 do
07:30/11.05.2017 temp.min. -1 st., przy gruncie -3 st.
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, przymrozki w nocy 10/11.05 i rano 11.05, spadek
temperatury do -1°C, przy gruncie do -3°C.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 02:00 dnia 09.05.2017 do godz. 07:00 dnia 10.05.2017
Przebieg: Prognozuje się spadek poniżej 0 st. Nad ranem 09.05 miejscami spadek temperatury do -2°C,
przy gruncie do -3°C. W nocy 09/10.05 temperatura minimalna do -3°C do -1°C, w rejonach
podgórskich od -7°C do -5°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Szymon Pysz
Godzina i data wydania: godz. 12:46 dnia 08.05.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 podkarpackie od 02:00/09.05 do
07:00/10.05.2017 temp.min. 09.05 -2st., przy gruncie -3st., 10.05. -3st, przy gruncie -7st
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, przymrozki nad ranem 09.05 do -2°C, przy gruncie do
-3°C, w nocy 09/10.05 do -3°C, przy gruncie do -7°C
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 40
wydanego dnia 23.02.2017 o godz. 13:08

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 11:40 dnia 24.02.2017 do godz. 21:00 dnia 24.02.2017
Przebieg: Obserwuje i prognozuje się silny wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
z porywami do 90 km/h, z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Wydłużenie okresu obowiązywania.
Dyżurny synoptyk: Łukasz Kiełt
Godzina i data wydania: godz. 11:37 dnia 24.02.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie od 11:40/24.02 do 21:00/24.02.2017
predkosc do 45 km/h, porywy do 90 km/h, W
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr w dzień 24.02 i wieczorem 24.02, prędkość
w porywach do 90 km/h, zachodni.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 03:00 dnia 24.02.2017 do godz. 18:00 dnia 24.02.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Adam Michniewski
Godzina i data wydania: godz. 13:08 dnia 23.02.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie od 03:00/24.02 do 18:00/24.02.2017
predkosc do 45 km/h, porywy do 90 km/h, SW i W
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr 24.02, prędkość w porywach do 90 km/h,
południowo-zachodni i zachodni.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 02.02.2017 do godz. 07:00 dnia 03.02.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Łukasz Harasimowicz
Godzina i data wydania: godz. 12:51 dnia 02.02.2017
SMS:  IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 podkarpackie od 20:00/02.02 do
07:00/03.02.2017 marznace opady, drogi sliskie
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, marznące opady w nocy 02/03.02, gołoledź, uwaga
drogi śliskie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21


Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 22:00 dnia 25.01.2017 do godz. 10:00 dnia 27.01.2017
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 25/26.01 miejscami od -20°C do -16°C.
Temperatura minimalna w nocy 26/27.01 od -23°C do -20°C, lokalnie spadek temperatury do
-25°C. Temperatura maksymalna w dzień 26.01 od -8°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od
10 km/h do 15 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane.
Dyżurny synoptyk: Piotr Wałach
Godzina i data wydania: godz. 10:01 dnia 25.01.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 Bieszczady i Beskid Niski od 22:00/25.01 do
10:00/27.01.2017 temp.min -25 st., temp.maks -5 st., wiatr 10-15 km/h
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, mróz od 25.01 do 27.01, temperatura w nocy 25/26.01
od -20°C do -16°C, w nocy 26/27.01 od -23°C do -20°C, lokalnie -25°C
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 14 wydanego dnia 13.01.2017 o godz. 06:39


Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/2
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 21:00 dnia 13.01.2017 do godz. 17:00 dnia 14.01.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany
przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 25 cm, lokalnie w górach do 30 cm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy natężenia zjawiska i podniesienia stopnia ostrzeżenia.
Dyżurny synoptyk: Piotr Ramza
Godzina i data wydania: godz. 10:35 dnia 13.01.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/2 Bieszczady i Beskid Niski od 21:00/13.01 do
17:00/14.01.2017 przyrost pokrywy od 15cm do 25cm, w gorach do 30cm
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, intensywne opady śniegu w nocy 13/14.01 i w dzień
14.01, opady od 15 cm do 25 cm, w górach do 30 cm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14


Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 21:00 dnia 13.01.2017 do godz. 17:00 dnia 14.01.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym.
Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 20 cm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Adam Michniewski
Godzina i data wydania: godz. 06:39 dnia 13.01.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/1 Bieszczady i Beskid Niski od 21:00/13.01 do
17:00/14.01.2017 przyrost pokrywy od 10 cm do 20 cm
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, intensywne opady śniegu w nocy 13/14.01 i w dzień
14.01, opady od 10 cm do 20 cm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13


Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Zawieje/zamiecie śnieżne/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 08:00 dnia 12.01.2017 do godz. 18:00 dnia 12.01.2017
Przebieg: Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 65 km/h, z południowego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Ramza
Godzina i data wydania: godz. 07:46 dnia 12.01.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: ZAMIEC SNIEZNA/1 podkarpackie od 08:00/12.01 do
18:00/12.01.2017 wiatr SW, predkosc do 35 km/h, porywy do 65 km/h
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, zawieje śnieżne w ciągu dnia12.01, okresami
umiarkowane opady śniegu, porywy wiatru do 65 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

ALERT

O PRZEKROCZENIU POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU

Poziom Alertu

III

Data przekroczenia

11.01.2017

Obszar

Województwo Podkarpackie

Wartość stężenia pyłu

w µg/m3

309 ug/m3 – przekroczenie  poziomu alarmowego wynoszącego

300.ug/m3

Źródło informacji

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Przyczyny

Występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury powietrza, brak wiatru, warunki inwersyjne)

Przewidywany czas
trwania przekroczenia

 wystąpienie w dniu 11.01.2017r. bardzo wysokich stężeń godzinowych pyłu PM10 na większości obszaru województwa podkarpackiego.

Grupy ludności
wrażliwe na przekroczenie

-      dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia,

-      kobiety w ciąży,

-      osoby starsze i w podeszłym wieku,

-      osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego,

-      osoby o obniżonej odporności organizmu,

-      osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu.

Negatywne skutki zdrowotne

Możliwość wystąpienia:

-      zapalenia górnych dróg oddechowych,

-      chorób alergicznych,

-      astmy,

-      nowotworów płuc, gardła i krtani.

Środki ostrożności
do podjęcia

-      śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących wysokich stężeniach pyłu,

-      ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania na otwartej przestrzeni,

-      rezygnacja z wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni,

-      ograniczenie wietrzenia mieszkań,

-      w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się
z lekarzem.

Obowiązujące ograniczenia
i inne środki zaradcze

-      korzystanie z komunikacji zbiorowej,

-      bieżące śledzenie prognoz i stosowanie się do zaleceń tam zawartych, w celu redukcji ekspozycji na pył.

Mapa monitoringu jakości powietrza

http://stacje.wios.rzeszow.pl/

Prognozy stanu jakości powietrza

http://powietrze.podkarpackie.pl/

Telefon kontaktowy

17 867 12 38;  17 867 18 64;  783 934 477

Fax

17 867 18 59,  17 867 18 55

E-mail

wczk@rzeszow.uw.gov.pl

Uwagi

-      ALERT należy przekazać podległym jednostkom na administrowanym terenie.

-      Istnieje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych
i na wolnym powietrzu. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi grzywna lub kara aresztu.

Dyżurny WCZK

Jan Czech

Godzina i data ogłoszenia

godz. 10:45 dnia 11.01.2017r.

SMS

WCZK OSTRZEGA: ALERT III POZIOMU. Przekroczenie poziomu alarmowegodla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Szczegóły na stronie http://czk.rzeszow.uw.gov.pl/index.php/oik

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11


Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 18:00 dnia 10.01.2017 do godz. 09:00 dnia 11.01.2017
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -16°C, miejscami spadek do - 22°C.
Wiatr o średniej prędkości do 10 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Szymon Pysz
Godzina i data wydania: godz. 11:17 dnia 10.01.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 podkarpackie od 18:00/10.01 do 09:00/11.01.2017
temp.min -22 st., wiatr do 10 km/h
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, mróz w nocy 10/11.01 i rano 11.01, temperatura
w nocy od -18°C do -16°C, lok. -22°C
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

Komunikat na stronę www dotyczący wysokich stężeń pyłu PM10 w powietrzu na terenie województwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniach 7-8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych.

Najwyższe średniodobowe stężenia pyłu PM10 na poziomie 201 μg/m3 (402% wartości dopuszczalnej) zanotowano w dniu 8 stycznia na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego.

Tak wysokie stężenia pyłu PM10 na terenie województwa, a także całej Polski, związane są przede wszystkim z występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych (bardzo niskie temperatury powietrza, brak wiatru, warunki inwersyjne). Niskie temperatury powietrza przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń w wyniku procesów wzmożonego spalania paliw w lokalnych kotłowniach i piecach domowych sektora komunalno-bytowego (tzw. niska emisja).

W dniu dzisiejszym tj. 9 stycznia br. obserwowany jest znaczny spadek poziomów pyłu PM10 w powietrzu na wszystkich stacjach pomiarowych na terenie województwa.

Dostępne prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 oraz prognozy meteorologiczne na kolejne dni wskazują jednak na możliwość występowania wysokich wartości tego zanieczyszczenia w powietrzu na większości obszaru województwa podkarpackiego.

W związku z powyższym WIOŚ w Rzeszowie zaleca zachowanie środków ostrożności.

Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, zalicza się:

1.         Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, których organizmy są w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju, co sprzyja pojawianiu się zaburzeń zdrowotnych pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłem PM10.

2.         Kobiety w ciąży.

3.         Osoby starsze i w podeszłym wieku, z uwagi na ogólne osłabienie organizmu związanego z procesem starzenia się, co w konsekwencji powoduje zwiększenie podatności na zachorowania.

4.         Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie pyłu PM10 przy wysokich stężeniach są osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, zwłaszcza osoby chore na astmę.

5.         Osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy)

Środki ostrożności, które powinny podjąć grupy ludności szczególnie wrażliwe na szkodliwe działanie pyłu PM10

1.         Śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących wysokich stężeniach pyłu PM10 w powietrzu.

2.         Ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania na otwartej przestrzeni, szczególnie w rejonie o podwyższonym stężeniu pyłu PM10. Dotyczy to zwłaszcza osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych.

3.         Stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.

4.         Rezygnacja z wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu oraz ograniczenie do niezbędnego minimum czynności zawodowych na otwartej przestrzeni zwiększających narażenie na działanie pyłu PM10.

5.         Ograniczenie wietrzenia mieszkań.

6.         W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

 

Opracowała K. Piskur -  WIOŚ Rzeszów