2017-10-12

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2018
r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2018 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Załączniki

  Ogłoszenie o otwar...omocy prawnej 2,41 MB (pdf) szczegóły pobierz