2015-12-10

Program Ochrony Środowiska

„Programu ochrony środowiska dla powiatu krośnieńskiego" - aktualizacja

 

Program ochrony środowiska dla powiatu krośnieńskiego
Załącznik 1
Załącznik 2

 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska

 

Prognoza oddziaływania na środowisko
Załącznik 1
Załącznik 2

 

Raport z wykonania programu ochrony środowiska za lata 2007 - 2009