Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Remont drogi powiatowej Nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka w km 0 + 775 - 2... 2017-12-05 10:30 przetarg nieograniczony 2017-11-20 Zobacz
2 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych 2017-11-24 10:30 przetarg nieograniczony 2017-11-16 Zobacz
3 Remont i przebudowa zabytkowego budynku LO w Jedliczu wraz z zabytkowym Parki... 2017-11-30 10:30 przetarg nieograniczony 2017-11-14 Zobacz
4 Wyposażenie szkół w sprzęt TIK w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształce... 2017-10-17 10:30 przetarg nieograniczony 2017-11-09 Zobacz
5 Świadczenie usług pocztowych dla Powiatu Krośnieńskiego, tj. Starostwa Powiat... 2017-10-20 10:30 przetarg nieograniczony 2017-10-26 Zobacz
6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1962R Krosno - Czarnorzeki - Jasienica Rosieln... 2017-10-17 10:30 przetarg nieograniczony 2017-10-18 Zobacz
7 Wyposażenie szkół w sprzęt TIK w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształce... 2017-08-31 10:30 przetarg nieograniczony 2017-09-27 Zobacz
8 Świadczenie usług pocztowych dla Powiatu Krośnieńskiego, tj. Starostwa Powiat... 2017-09-20 10:30 przetarg nieograniczony 2017-09-27 Zobacz
9 Remont drogi powiatowej nr 2111R Rymanów - Sieniawa - Głębokie w km 2 + 700 -... 2017-08-29 10:30 przetarg nieograniczony 2017-08-31 Zobacz
10 Wyposażenie szkół w sprzęt TIK w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształce... 2017-08-14 10:30 przetarg nieograniczony 2017-08-22 Zobacz