Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

1234

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Budowa mostu przez rzekę Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1998R Trzciana ... 2017-06-09 10:30 przetarg nieograniczony 2017-05-24 Zobacz
2 Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w 2017 roku w kwocie 10 050 7... 2017-06-05 10:30 przetarg nieograniczony 2017-05-22 Zobacz
3 Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1940R Przybówka - Rzepnik -... 2017-04-10 10:30 przetarg nieograniczony 2017-04-19 Zobacz
4 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Bajdy, Szczepańcowa, Łęż... 2017-03-14 10:30 przetarg nieograniczony 2017-03-28 Zobacz
5 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: przebudowa drogi powiatowej ... 2017-03-03 10:30 przetarg nieograniczony 2017-03-24 Zobacz
6 Wykonanie drobnych prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem przez Starostw... 2017-03-02 10:30 przetarg nieograniczony 2017-03-10 Zobacz
7 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi ... 2017-03-01 10:30 przetarg nieograniczony 2017-03-08 Zobacz
8 Przebudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin - Wietrzno- Zboiska w ramach proj... 2017-02-21 10:30 przetarg nieograniczony 2017-03-08 Zobacz
9 Przebudowa dróg powiatowych nr 1974R Krosno -Targowiska-Wróblik Szlachecki na... 2017-02-23 10:30 przetarg nieograniczony 2017-02-28 Zobacz
10 Przebudowa dróg powiatowych Nr 2002R Iwonicz Wieś - Iwonicz Zdrój w km 0 + 05... 2017-02-22 10:30 przetarg nieograniczony 2017-02-28 Zobacz
1234