Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Woj. Podk do sprzedaży
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Województwa
Podkarpackiego przeznaczonej do sprzedaży działka 1062/11 i
1062/10 położone w Krośnie przy ul. Korczyńskiej obręb
Krościenko Niżne
29.12.2016 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 1072/44 o pow. 1,0487 ha położona w Krośnie
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
- działka nr 1072/44 o pow. 1,0487 ha położona w Krośnie
20.12.2016 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
Działka nr 368 o pow. 0,2504 ha położona w miejscowości
Tylawa gm. Dukla. Termin przetargu: 9 grudnia 2016 roku godz.
9:00
16.09.2016 więcej
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 3079/3 o pow. 0,0158ha, użytek Bi, położoną w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość
niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 3079/3 o pow.
0,0158ha, użytek Bi, położoną w Krośnie przy ul.
Bieszczadzkiej, objętą księgą wieczystą KS1K/00089940/1
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie, stanowiącą
własność Powiatu Krośnieńskiego, na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. z siedzibą w Lublinie
03.03.2016 więcej
12