2016-08-31

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
przeznaczonych do sprzedaży - działki nr:
636/1 o pow. 0,2457 ha, 636/2 o pow. 0,2443
ha, 636/3 o pow. 0,2861 ha i 636/4 o pow.
0,2859 ha położone w Potoku gm. Jedlicze,
objęte księgą wieczystą KS1K/00103573/2
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie

Termin składania wniosków: 12.10.2016 r.

Załączniki

  Wykaz nieruchomości 610,47 KB (pdf) szczegóły pobierz