Lista artykułów

Nazwa artykułu
09.05.2017 więcej
UCHWAŁA NR 411/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu pn. „Program poprawy jakości
kształcenia zawodowego w ZS w Jedliczu" i innych czynności w
ramach ogłoszonego konkursu
09.05.2017 więcej
UCHWAŁA NR 410/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia dokumentu "Diagnoza potrzeb w zakresie
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Jedliczu"
09.05.2017 więcej
09.05.2017 więcej
UCHWAŁA NR 408/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
09.05.2017 więcej
UCHWAŁA NR 407/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie
09.05.2017 więcej
UCHWAŁA NR 406/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie za
2016 rok
09.05.2017 więcej
UCHWAŁA NR 405/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w
Krośnie za 2016 rok
09.05.2017 więcej
UCHWAŁA NR 404/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum
Historycznego - Pałac w Dukli za 2016 rok
09.05.2017 więcej
UCHWAŁA NR 403/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2017 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu
09.05.2017 więcej