Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 437/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2017 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
03.07.2017 więcej
03.07.2017 więcej
03.07.2017 więcej
UCHWAŁA NR 432/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
03.07.2017 więcej
UCHWAŁA NR 431/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
03.07.2017 więcej
UCHWAŁA NR 430/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
03.07.2017 więcej
UCHWAŁA NR 429/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły
03.07.2017 więcej
UCHWAŁA NR 428/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły
03.07.2017 więcej