Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert na „Złożenie/ przygotowanie, wydruk oraz dostawa trwałego plakatu informacyjnego dla projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu -Zdroju"
Zaproszenie do składania ofert na „Złożenie/ przygotowanie,
wydruk oraz dostawa trwałego plakatu informacyjnego dla projektu
pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół
Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu -Zdroju" w ramach RPO WP
na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III Czysta energia;
Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków
01.02.2017 więcej
Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem "Termomodernizacja budynku Zespołu
Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju w ramach
projektu "Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół
Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju" w ramach RPO WP
na lata 2014-2020 oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie
3.2 Modernizacja energetyczna budynków
01.02.2017 więcej