Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 27 Starosty Krośnieńskiego z dnia 24 grudnia 2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji Obiegu Dokumentów
Finansowo - Księgowych Starostwie Powiatowym w Krośnie
22.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 26 Starosty Krośnieńskiego z dnia 23 grudnia 2004 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątkowych
22.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 24 Starosty Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2005 r. w Starostwie
Powiatowym w Krośnie
22.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 23 Starosty Krośnieńskiego z dnia 6 grudnia 2004
w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania
czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie
nieruchomości Skarbu Państwa
22.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 22 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 listopada 2004 roku
w sprawie powołania Zespołu do opracowania studiów
wykonalności
22.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 21/2004 Starosty Krośnieńskiego z dnia 19 listopada 2004 roku
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży
roboczej i ochronnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w
Krośnie
22.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 20/2004 Starosty Krośnieńskiego z dnia 19 listopada 2004 roku
w sprawie ustalenia środków ochrony indywidualnej, odzieży i
obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Krośnie,
których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne
22.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 18 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych
oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w
Krośnie
22.10.2015 więcej
22.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 16 /04 Starosty Krośnieńskiego z dnia 12 października 2004 roku
w sprawie organizacji systemu zbierania i przekazywania
informacji o sytuacji kryzysowej w powiecie krośnieńskim
22.10.2015 więcej
12