Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 30 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
ponownego, otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.
udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w
Krośnie
12.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 29 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia otwartego naboru na wolne
stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej Starostwa i
technicznej obsługi BIP w Wydziale Organizacyjno -
Administracyjnym w Starostwie Powiatowym w Krośnie
12.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 28 Starosty Krośnieńskiego z dnia 23 grudnia 2005 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątkowych
12.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 27 Starosty Krośnieńskiego z dnia 16 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.
udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w
Krośnie
12.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 26 Starosty Krośnieńskiego z dnia 16 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi
informatycznej Starostwa i technicznej obsługi BIP w Wydziale
Organizacyjno - Administracyjnym w Starostwie Powiatowym w
Krośnie
12.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 25 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót:
„Opracowanie Projektu Prac Geologicznych dla wykonania
Dokumentacji Geologiczno - Inżynierskiej, Dokumentacji
Geologiczno - Inżynierskiej oraz Dokumentacji Budowlano -
Wykonawczej dla zadania: Stabilizacja osuwiska w km 6 050 drogi
nr 2001R Rogi - Lubatowa na terenie gminy Iwonicz Zdrój”
12.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 24 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 listopada 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora
wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Krośnie
12.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 23 Starosty Krośnieńskiego z dnia 4 listopada 2005 r.
w sprawie utworzenia zespołu dokonującego oceny wniosku
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Rymanowie dotyczącego rozszerzenia Warsztatu
terapii Zajęciowej o nową pracownię terapeutyczną dla 5
nowych uczestników
12.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 22 Starosty Krośnieńskiego z dnia 19 października 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia
rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w
Krośnie
12.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 21 Starosty Krośnieńskiego z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
budowlanych prowadzonych w ramach usuwania skutków powodzi
12.10.2015 więcej
123