Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 40 Starosty Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt
23.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 39 Starosty Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu dotyczącym
przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
23.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 38 Starosty Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
23.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 37 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
budowlanych prowadzonych na zadaniu: Stabilizacja osuwiska w km 6
050 drogi nr 2001R Rogi – Lubatowa na terenie gminy Iwonicz
Zdrój – I etap robót
23.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 36 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie zryczałtowanego ekwiwalentu za materiały piśmienne i
artykuły biurowe dla pracowników Starostwa Powiatowego w
Krośnie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
23.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 35 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 listopada 2006 r.
w sprawie zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w
Krośnie
23.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 34 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 listopada 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
otwartego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie
Powiatowym w Krośnie
23.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 33 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 listopada 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu dotyczącym wykazu
pracowników upoważnionych do sprawdzania i dekretowania
dokumentów finansowych
23.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 32 Starosty Krośnieńskiego z dnia 6 listopada 2006 r.
w sprawie kontroli przedsiębiorców prowadzących krajowy
transport drogowy osób lub rzeczy, wykonujących przewozy w
ramach linii regularnych i specjalnych oraz na potrzeby własne
23.10.2015 więcej
Zarządzenie Nr 31 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 października 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia
rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w
Krośnie
23.10.2015 więcej
12345