Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 87 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2007 r.
w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w
Starostwie Powiatowym w Krośnie
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r.
w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w
Krośnie
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 85 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 84 Starosty Krośnieńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie organizacji systemu zbierania i przekazywania
informacji o sytuacji kryzysowej w powiecie krośnieńskim
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 83 Starosty Krośnieńskiego z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego i utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Krośnie
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 82 Starosty Krośnieńskiego z dnia 7 grudnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu dotyczącym wykazu
pracowników upoważnionych do sprawdzania i dekretowania
dokumentów finansowych
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 81 Starosty Krośnieńskiego z dnia 19 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 80 Starosty Krośnieńskiego z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym
w Krośnie
13.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 79 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
13.11.2015 więcej