Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 66 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia terminu oceny kwalifikacyjnej pracowników
samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w
Starostwie Powiatowym w Krośnie oraz kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu krośnieńskiego
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 65 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
sprzedaży towarów i świadczenia usług
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 64 Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 grudnia 2008 r.
zmieniające zarządzenia w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia
rachunkowości (polityki finansowej) w Starostwie Powiatowym w
Krośnie
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 63 Starosty Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 62 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
budowlanych
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 61 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
budowlanych
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 60 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
budowlanych
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 59 Starosty Krośnieńskiego z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
budowlanych
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 58 Starosty Krośnieńskiego z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
budowlanych
10.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 57 Starosty Krośnieńskiego z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, stanowiącego
własność Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Milcza, położonego
na terenie miejscowości: Głębokie, Ladzin, Milcza, Gmina
Rymanów, powiat krośnieński.
10.11.2015 więcej