Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 85 Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
otwartego naboru na wolne stanowisko pracy ds. administracji
architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Krośnie.
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 84 Starosty Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania informacji
publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Krośnie
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 83 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 82 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru na:
Dostawa wyposażenia warsztatowego do adaptowanych pomieszczeń w
Zespole Szkół im. AK w Jedliczu w ramach projektu pn.
„Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację i
doposażenie obiektów Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu, Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu oraz
Zespołu Szkół w Iwoniczu" współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 81 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
budowlanych nad zadaniem pn.: Przebudowa części pomieszczeń w
budynku stacji kontroli pojazdów na stanowiska naprawy i
diagnostyki pojazdów samochodowych dla celów dydaktycznych przy
Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu w ramach
realizowanego projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia
poprzez modernizację i doposażenie obiektów Zespołu Szkół
im. AK w Jedliczu, Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Konopnickiej w Jedliczu oraz Zespołu Szkól w Iwoniczu"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 80 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
budowlanych nad zadaniem pn.: Przebudowa strzelnicy sportowej w
budynku LO im. Marii Konopnickiej w Jedliczu w ramach
realizowanego projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia
poprzez modernizację i doposażenie obiektów Zespołu Szkół
im. AK w Jedliczu, Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Konopnickiej w Jedliczu oraz Zespołu Szkół w Iwoniczu"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 79 Starosty Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla
lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, będącego w
posiadaniu samoistnym Gminy Chorkówka, położonego na terenie
miejscowości Iwla, gmina Dukla, powiat krośnieński.
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 78 Starosty Krośnieńskiego z dnia 8 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 77 Starosty Krośnieńskiego z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
otwartego naboru na wolne stanowisko pracy ds. administracji
architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa
w Starostwie Powiatowym w Krośnie
12.11.2015 więcej
Zarządzenie Nr 76 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru na:
Doposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w
Iwoniczu w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości
kształcenia poprzez modernizację i doposażenie obiektów
Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu, Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Konopnickiej w Jedliczu oraz Zespołu Szkół w Iwoniczu"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
12.11.2015 więcej