Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 59/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego
kompleksowego ćwiczenia zgrywającego obrony cywilnej na terenie
powiatu krośnieńskiego
18.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 58/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
13.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 57/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru
końcowego robót
13.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 56/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z 6 września 2017 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
13.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 55/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z 6 września 2017 roku
w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykazu pracowników
upoważnionych do sprawdzania i dekretowania dokumentów
finansowych
13.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 54/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 4 września 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót
04.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 53/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej
04.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 52/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego
okoliczności i przyczyny wypadku
04.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 51/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i
budynków dla obrębów Darów, Jasiel, Moszczaniec, Polany
Surowiczne, Rudawka Jaśliska, Surowica, gmina Jaśliska
11.08.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 50/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
11.08.2017 więcej