Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 45/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót
24.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 44/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego
24.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 43/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie ustalenia szczególnych zasad prowadzenia
rachunkowości i ewidencji środków funduszy pomocowych Unii
Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w Starostwie
Powiatowym w Krośnie
24.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 42/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
24.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 41/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
otwartego naboru
10.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 40/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
10.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 39/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zryczałtowanego ekwiwalentu za materiały piśmienne i
artykuły biurowe dla pracowników Starostwa Powiatowego w
Krośnie
21.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 38/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
21.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 37/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
21.06.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 36/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru I etapu
robót
19.06.2017 więcej
12345