Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 75/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
14.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 74/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
14.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 73/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
10.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 72/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót
10.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 71/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
10.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 70/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych
08.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 69/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego
okoliczności i przyczyny wypadku
08.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 68/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót
08.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 67/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ewidencji i
sporządzania sprawozdania budżetowego Rb - WS w zakresie
wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe
oraz podległe jednostki organizacyjne
08.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 66/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 12 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad (polityki)
rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Krośnie
08.11.2017 więcej