Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 30/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
24.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 29/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w
Krośnie
19.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 28/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu
systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu
krośnieńskiego w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego pk. „WISŁA 2017"
17.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 27/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 4 maja 2017 r.
w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w
Starostwie Powiatowym w Krośnie
09.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 26/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26.04.2017 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów
Wróblik Królewski, gmina Rymanów.
28.04.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 25/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26.04.2017 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów
Wróblik Szlachecki, gmina Rymanów.
28.04.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 24/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26.04.2017 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów
Zboiska, gmina Dukla.
28.04.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 23/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26.04.2017 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji
gruntów Nadole, gmina Dukla.
28.04.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 22/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26.04.2017 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji
gruntów Szczepańcowa, gmina Chorkówka.
28.04.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26.04.2017 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów Bajdy,
gmina Wojaszówka.
28.04.2017 więcej
123