2016-09-16

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach
Przypominam iż 20 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo
o stowarzyszeniach (Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – prawo
o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw) wprowadzająca szereg istotnych zmian.
 
WAŻNE!
W terminie do 20 maja 2018 r. działające dotychczas stowarzyszenia zwykłe są obowiązane dostosować swoje regulaminy do nowych przepisów i dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez starostę.
Stowarzyszenia zwykłe, które nie dokonają wpisu do ewidencji, zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Załączniki

  Zmiany Przepisów s...rzyszenia.doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz