2015-12-02

Aktualności

Placowki dla bezdomnych i potrzebujacych pomocy 2018/2019

Zimowe utrzymanie dróg 2018/2019

 

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący szczepień lisów

 

Rozporządzenie Nr  2/2018 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: krośnieńskiego, strzyżowskiego i jasielskiego

 

Placowki dla bezdomnych i potrzebujacych pomocy 2017/2018

Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018

 

Szczepienie lisów wolno żyjących

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie informuje o wygaszeniu z dniem 31.01.2017 r. ogniska Nr 1/2016 choroby zakaźnej grypy ptaków stwierdzonej na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej na terenie miasta Krosno, w dniu 31.12,2016 r.

W dniu 1 lutego 2017 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie wydał rozporządzenie nr 2/2017 w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego oraz zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących w tych obszarach. W/w rozporządzenie zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KROŚNIE z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAl), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach

 

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków - charakterystyka choroby i zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej.

Informacja dla mieszkańców województwa podkarpackiego.

 

Informuję, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opracował kompendium wiedzy o pyle zawieszonym pt.: „Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce”.

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem:

http://www.powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000657      

Ponadto zapraszam również do zapoznania się z opracowaną przez WIOŚ w Rzeszowie ulotką edukacyjno-informacyjną pt.: „Pyły zawieszone i benzo(a)piren w pyle PM10”.

Ulotka dostępna jest na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/05/pzibwppm10.pdf

 

Placowki dla bezdomnych i potrzebujacych pomocy 2016/2017

 

Zimowe utrzymanie dróg 2016/2017

 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

Dopalacze Gdzie szukać pomocy

16 lipca 2015

 

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!


Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów, pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.


800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.


116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.


800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.


800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.


112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.


Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Załączniki

  Jak zachować się ...zasie powodzi 2,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie ze szkolenia - WZÓR 123,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Ochrona gospodarki ...no-hodowlanej 24,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  rotator-dopalacze.jpg 60,23 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Placowki dla bezdom...ch pomocy.doc 127 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zimowe utrzymanie dróg.doc 76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wysoce zjadliwa grypa ptaków 2,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozporzadzenie grypa ptaków 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  APEL do hodowców drobiu 398,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozporzadzenie PLW w Krośnie 2,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Szczepienie lisów 685,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wykaz_placowek_dla_...2017_2018.doc 121,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zimowe_utrzymanie_2017_2018.doc 74,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  rozporzadzenie_2_18.pdf 2,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ulotka_lisy.PDF 656,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zimowe_utrzymanie_d...018_2019.docx 27,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wykaz_placowek_dla_...2018_2019.doc 111,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się