Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Akty cywilnoprawne
Akty cywilnoprawne
20.11.2015 więcej
KT-31 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
KT-31 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje
kontroli pojazdów
16.11.2015 więcej
KT-10 Czasowa rejestracja pojazdu w celu wywozu pojazdu za granicę
KT-10 Czasowa rejestracja pojazdu w celu wywozu pojazdu za
granicę
16.11.2015 więcej
KT-9 Czasowa rejestracja pojazdu w celu przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terenie RP albo przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy
KT-9 Czasowa rejestracja pojazdu w celu przejazdu z miejsca
zakupu lub odbioru na terenie RP albo przejazdu pojazdu
związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego
lub naprawy
16.11.2015 więcej
KT-8 Rejestracja pojazdu z tablicami indywidualnymi
KT-8 Rejestracja pojazdu z tablicami indywidualnymi
16.11.2015 więcej
KT-7 Rejestracja pojazdu zabytkowego
KT-7 Rejestracja pojazdu zabytkowego
16.11.2015 więcej
KT-6 Rejestracja pojazdu marki SAM
KT-6 Rejestracja pojazdu marki SAM
16.11.2015 więcej
KT-5 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu jego utraty albo zniszczenia
KT-5 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu jego
utraty albo zniszczenia
16.11.2015 więcej
KT-3 Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego
KT-3 Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na
kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego
16.11.2015 więcej
KT-2 Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy na terenie kraju
KT-2 Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy na
terenie kraju
16.11.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się