Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu
Krośnieńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze
działania Powiatu Krośnieńskiego
12.01.2017 więcej
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2017 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26
października 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały
Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania
Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku
27.10.2016 więcej
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2016 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w
sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu
Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w roku 2016 na obszarze działania Powiatu
Krośnieńskiego
07.12.2015 więcej
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2015 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. w
sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu
Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w roku 2015 na obszarze działania Powiatu
Krośnieńskiego
07.12.2015 więcej
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2014 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w
sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu
Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w roku 2014 na obszarze działania Powiatu
Krośnieńskiego
07.12.2015 więcej
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2013 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. w
sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu
Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w roku 2013 na obszarze działania Powiatu
Krośnieńskiego
07.12.2015 więcej
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2012 na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 lutego
2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu
Krośnieńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych w roku 2012 na obszarze działania Powiatu
Krośnieńskiego
07.12.2015 więcej