2018-02-26

Konsultacje w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego.

 1. Przedmiot konsultacji:
  projekt uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego.
 2. Forma konsultacji:
  zgłaszanie uwag i opinii w formie ankiety na adres email: oswiata@powiat.krosno.pl
 3. Termin konsultacji:
  Od dnia 26 lutego 2018 roku do dnia 5 marca 2018 roku.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
  Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Krośnie
  Tel. 13 43 75 800.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach wszystkie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego.

Załączniki do pobrania:

 • Projekt uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego.
 • Ankieta konsultacji.

Załączniki

  Projekt Uchwały zmieniającej 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ankieta 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół 737,83 KB (pdf) szczegóły pobierz