2017-01-12

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku

 1. Przedmiot konsultacji:
  projekt uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku. 
 2. Forma konsultacji:
  zgłaszanie uwag i opinii w formie ankiety na adres email: oswiata@powiat.krosno.pl
 3. Termin konsultacji:
  Od dnia 12 stycznia 2017 roku do dnia 18 stycznia 2017 roku.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
  Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Krośnie
  Tel. 13 43 75 800.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach wszystkie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku


Załączniki do pobrania:

 • Projekt uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku.
 • Ankieta konsultacji.

Załączniki

  Projekt Uchwały zmieniającej 426,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ankieta 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Protokół 542,95 KB (pdf) szczegóły pobierz