Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Interpelacje i zapytania radnych: Piotr Bril, 2019-06-14
Interpelacja dotyczy uwzględnienia w budżecie powiatu na 2020
rok, środków na budowę chodnika przy drodze powiatowej na
ulicy Adama Mickiewicza w kierunku miejscowości Potok oraz
przedłużenia ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z ulicy
Brzozowej w kierunku miejscowości Potok(przez las).
04.07.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 2019-06-27
Interpelacja dotyczy potrzeby przebudowy drogi polegającej na
budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Wietrzno wzdłuż
ciągu drogi powiatowej 1956R Zręcin-Wietrzno-Zboiska
podyktowanej względami bezpieczeństwa pieszych i kierowców
pojazdów.
01.07.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 2019-06-27
Interpelacja dotyczy potrzeby naprawy drogi powiatowej 1956R
Zręcin-Wietrzno-Zboiska na odcinku od krzyżówki Zręcin -
Chorkówka do krzyżówki Bóbrka - Niżna Łąka.
01.07.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Zenon Fedak, 2019-06-19
Interpelacja dotyczy wycięcia uschniętych drzew przy drodze
powiatowej Nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska w
miejscowości Chyrowa oraz odkrzaczenia przydrożnego rowu w
miejscowości Iwla i przy drodze powiatowej Nr 1996R Chyrowa -
Mszana - Tylawa
26.06.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Zenon Fedak, 2019-06-19
Interpelacja dotyczy remontu nawierzchni drogi powiatowej o
Nr.1999R Dukla - Lubatowa wraz z chodnikiem po obu stronach, oraz
studzienkami kanalizacyjnymi i deszczowymi na odcinku od
skrzyżowania z drogą krajową do skrzyżowania z ul.
Kościuszki
26.06.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Piotr Bril, 2019-05-12
Interpelacja dotyczy pozostałości po betonowym ogrodzeniu w
zabytkowym parku, który mieści się przy Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu
14.05.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Piotr Bril, 2019-05-12
Interpelacja dotyczy zabytkowego parku w którym mieści się
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu
14.05.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Kazimierz Gładysz, 2019-04-02
Interpelacja dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1958R,
przebiegającej przez Szczepańcową
05.04.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 2019-04-02
Interpelacja dotyczy podjęcia współpracy Starostwa Powiatu
Krośnieńskiego z Miastem Krosno na rzecz postawienia i/lub
uruchomienia na głównym dworcu autobusowym i kolejowym w
Krośnie dla podróżnych: 1. ogrzewanego w porze zimowej
kontenera sanitarnego z ubikacjami, ciepłą wodą i
oświetleniem w porach nocnych z zapewnieniem systematycznego
jego utrzymania w czystości, lub pozamykanych szalet w części
budynku PKP, 2. poczekalni do oczekiwania na autobus,
pociąg, 3. ochrony dworcowej - osoby, której zadaniem byłoby
pilnowanie porządku na dworcu.
03.04.2019 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józef Bek, 2019-04-01
Interpelacja dotyczy wykonania przebudowy drogi powiatowej P1911R
Iwla - Chyrowa polegającej na położeniu nowej nawierzchni
asfaltowej oraz ułożeniu w jej ciągu chodnika dla pieszych i
rowerzystów
02.04.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się