Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 3079/3 o pow. 0,0158ha, użytek Bi, położoną w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość
niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 3079/3 o pow.
0,0158ha, użytek Bi, położoną w Krośnie przy ul.
Bieszczadzkiej, objętą księgą wieczystą KS1K/00089940/1
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie, stanowiącą
własność Powiatu Krośnieńskiego, na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. z siedzibą w Lublinie
03.03.2016 więcej
12