Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 9021

123456789

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Rb-27S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 września roku 2021 Zbigniew Machnik 2021-10-22 zobacz
2 Rb-28S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 września roku 2021 Zbigniew Machnik 2021-10-22 zobacz
3 Rb-34S Roczne sprawozdanie od początku roku 2021 do końca lll kwartału roku 2021 Zbigniew Machnik 2021-10-22 zobacz
4 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 września roku 2021 Zbigniew Machnik 2021-10-22 zobacz
5 Rb-N kwartalne sprawozdanie na koniec III kwartału 2021 roku Zbigniew Machnik 2021-10-22 zobacz
6 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec III kwartału 2021 roku Zbigniew Machnik 2021-10-22 zobacz
7 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec III kwartału 2021 roku Zbigniew Machnik 2021-10-22 zobacz
8 Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2022 r. punktów nieodpłatnej pomocy pr... Zbigniew Machnik 2021-10-22 zobacz
9 Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne w miejscowości ... Zbigniew Machnik 2021-10-22 zobacz
10 OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie Zbigniew Machnik 2021-10-22 zobacz
11 ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych... Zbigniew Machnik 2021-10-21 zobacz
12 ZAWIADOMIENIE o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punk... Zbigniew Machnik 2021-10-21 zobacz
13 ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podle... Zbigniew Machnik 2021-10-20 zobacz
14 ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych... Zbigniew Machnik 2021-10-19 zobacz
15 ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych... Zbigniew Machnik 2021-10-19 zobacz
16 UCHWAŁA NR 559/2021 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 13 października 202... Zbigniew Machnik 2021-10-19 zobacz
17 UCHWAŁA NR 558/2021 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 13 października 202... Zbigniew Machnik 2021-10-19 zobacz
18 UCHWAŁA NR 557/2021 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 13 października 202... Zbigniew Machnik 2021-10-19 zobacz
19 Ogłoszenie Starosty Krośnieńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ogranic... Zbigniew Machnik 2021-10-19 zobacz
20 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania b... Zbigniew Machnik 2021-10-18 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się