Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 97/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 4 grudnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego
Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i
Powiatu Krośnieńskiego
08.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie powołania składu osobowego Wspólnej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu
Krośnieńskiego
08.12.2015 więcej
Porozumienie zawarte w Krośnie w dniu 6 maja 2015 r.
pomiędzy Prezydentem Miasta Krosna - Piotrem Przytockim a
Starostą Powiatu Krośnieńskiego – Janem Juszczakiem w
sprawie utworzenia wspólnej komisji bezpieczeństwa i porządku
dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego
08.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr 379/12 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia składu osobowego wspólnej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Krosna i Powiatu
Krośnieńskiego
08.12.2015 więcej
Porozumienie zawarte w Krośnie w dniu 26.02.20012 r.
pomiędzy Prezydentem Miasta Krosna - Piotrem Przytockim a
Starostą Powiatu Krośnieńskiego - Janem Juszczakiem w sprawie
utworzenia wspólnej komisji bezpieczeństwa i porządku dla
Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego
08.12.2015 więcej
Porozumienie zawarte w Krośnie w dniu 7 lutego 2008 r.
o utworzeniu wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla
Miasta Krosna i Powiatu krośnieńskiego
08.12.2015 więcej