2015-11-04

Biuro Radców Prawnych

Nr pokoju: 406, tel. 13 43-75-712

 

Do zakresu działania Biura Radców Prawnych należy:

 

1) zapewnienie pomocy prawnej dla Starosty, Zarządu i Rady,
2) udzielanie pomocy prawnej (sporządzanie opinii, udzielanie porad i konsultacji prawnych) komórkom organizacyjnym Starostwa,
3) zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących Powiatu i Starostwa,
4) opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Powiat i Starostę,
5) opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Powiatu,
6) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności oraz współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w podejmowaniu czynności egzekucyjnych.