Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/15/2005 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie sprawozdania Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z
wykonania budżetu powiatu za 2004 r.
29.03.2016 więcej
Uchwała Nr 248/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2004 rok
29.03.2016 więcej
Uchwała Nr XXII/172/04 z 7.12.2004r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2004 rok
29.03.2016 więcej
Uchwała Nr XXI/165/04 z 10.11.2004r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2004 rok
29.03.2016 więcej
Uchwała Nr 211/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2 listopada 2004 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2004 rok
29.03.2016 więcej
Uchwała Nr 210/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2 listopada 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2004 rok
29.03.2016 więcej
Uchwała Nr 205/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 października 2004 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2004 rok
29.03.2016 więcej
Uchwała Nr 204/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 października 2004 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2004 rok
29.03.2016 więcej
Uchwała Nr XX/152/04 z 12.10.2004r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2004 rok
29.03.2016 więcej
Uchwała Nr 201/04 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 4 października 2004 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2004 rok
29.03.2016 więcej
1234