Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/12/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: sprawozdania Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z
wykonania budżetu powiatu za 2005 r.
25.03.2016 więcej
Uchwała Nr 363/06 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 16 marca 2006 roku
w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Krośnieńskiego za 2005 rok
25.03.2016 więcej
Uchwała Nr 345/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany określenia układu wykonawczego budżetu
Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok
25.03.2016 więcej
Uchwała Nr 344/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok
25.03.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIV/266/05 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok
25.03.2016 więcej
Uchwała Nr 343/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany określenia układu wykonawczego budżetu
Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok
25.03.2016 więcej
Uchwała Nr 342/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok
25.03.2016 więcej
Uchwała Nr 340/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany określenia układu wykonawczego budżetu
Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok
25.03.2016 więcej
Uchwała Nr 339/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok
25.03.2016 więcej
Uchwała Nr 335/05 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie zmiany określenia układu wykonawczego budżetu
Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok
25.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się