Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 189/08 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Krośnieńskiego za 2007 rok
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 167/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2007 rok
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 166/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr XIII/105/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 161/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2007 rok
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 160/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr XII/101/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 7 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 156/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 153/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2007 rok
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 152/07 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok
21.03.2016 więcej