Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/3/2014 z dnia 20 marca 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: sprawozdania Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z
wykonania budżetu powiatu za 2013 r.
14.03.2016 więcej
Uchwała Nr 567/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok
14.03.2016 więcej
14.03.2016 więcej
Uchwała Nr 526/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku
w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków
14.03.2016 więcej
14.03.2016 więcej
14.03.2016 więcej
14.03.2016 więcej
14.03.2016 więcej
14.03.2016 więcej
Uchwała Nr 492/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 listopada 2013 roku
w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu Uchwały
budżetowej na 2014 rok
14.03.2016 więcej
12345