Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XVIII/137/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Krośnieńskiego za 2015 rok
29.06.2016 więcej
Uchwała Nr XVIII /136/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego
za 2015 rok
29.06.2016 więcej
05.04.2016 więcej
05.04.2016 więcej
05.04.2016 więcej
05.04.2016 więcej
05.04.2016 więcej
05.04.2016 więcej
Uchwała Nr IX/69/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2016 r.
18.01.2016 więcej
Uchwała Nr 159/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 listopada 2015 roku
w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu Uchwały
budżetowej na 2016 rok
18.01.2016 więcej
1234