Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/29/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: sprawozdania Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z
wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
09.05.2017 więcej
UCHWAŁA NR 394/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 marca 2017 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania roczne z wykonania planu
finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2016 rok
29.03.2017 więcej
UCHWAŁA NR 393/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 marca 2017 roku
w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu
Krośnieńskiego za 2016 rok
29.03.2017 więcej
UCHWAŁA NR 392/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 marca 2017 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2016 rok
29.03.2017 więcej
18.01.2017 więcej
18.01.2017 więcej
18.01.2017 więcej
18.01.2017 więcej
Uchwała Nr 352/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały budżetowej na 2017
rok
18.01.2017 więcej
18.01.2017 więcej
12345