Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 545/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu
Krośnieńskiego za 2017 rok
25.04.2018 więcej
UCHWAŁA NR 544/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania roczne z wykonania planu
finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2017 rok
25.04.2018 więcej
UCHWAŁA NR 543/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok
25.04.2018 więcej
08.01.2018 więcej
08.01.2018 więcej
08.01.2018 więcej
08.01.2018 więcej
08.01.2018 więcej
23.11.2017 więcej
23.11.2017 więcej
1234