2019-03-01

Dane teleadresowe Wydziału Komunikacji i Transportu

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Wydział Komunikacji i Transportu

 

Struktura organizacyjna wydziału.

 

Naczelnik Wydziału                         Robert Omachel      

                                    

Stanowiska pracy w wydziale:

 

1) referat ds. rejestracji pojazdów:

       a) stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów,

2) stanowisko ds. uprawnień do kierowania pojazdami,
3) stanowisko ds. transportu i drogownictwa.


Kontakty:
 

Wydział Komunikacji i Transportu
Budynek A, I piętro
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1

adres e-mail: komunikacja@powiat.krosno.pl

Stanowiska pracy: Kontakt:
Naczelnik Wydziału pok. 113
tel. 13 43-75-724
fax 13 43-75-726
Referat ds. rejestracji pojazdów pok. 115 – 118
stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów pok. 115 i 118
tel. 13 43-75-730
13 43-75-731
wyrejestrowania, zgłoszenia sprzedaży, zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych pok. 116
tel. 13 43-75-729
wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych pok. 117
tel. 13 43-75-729
Stanowisko ds. uprawnień do kierowania pojazdami pok. 105
tel. 13 43-75-722
13 43-75-723
13 43-75-817
Stanowisko ds. transportu i drogownictwa pok. 102 i 112
transport pok. 112
tel. 13 43-75-838
drogownictwo pok. 102
tel. 13 43-75-725
fax 13 43-75-726

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się