Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2010 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec IV kwartału 2010 roku
25.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec III kwartału 2010 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec III kwartału 2010 roku
25.11.2015 więcej
Rb-Z kwartalne sprawozdanie do dnia 30 czerwca roku 2010
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2010
25.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec I kwartału 2010 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec I kwartału 2010 roku
25.11.2015 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2010 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2010 roku
25.11.2015 więcej
Raport o pomocy publicznej udzielonej przez PUP od 01.01.2010 - 31.12.2010
Raport o pomocy publicznej udzielonej przez PUP od 01.01.2010 -
31.12.2010
25.11.2015 więcej
Prognozowana łączna kwota długu Powiatu Krośnieńskiego na dzień 30 czerwca 2010 roku i lata następne wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Prognozowana łączna kwota długu Powiatu Krośnieńskiego na
dzień 30 czerwca 2010 roku i lata następne wynikająca z
planowanych i zaciągniętych zobowiązań
25.11.2015 więcej
Prognozowana łączna kwota długu Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 marca 2010 roku i lata następne wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Prognozowana łączna kwota długu Powiatu Krośnieńskiego na
dzień 31 marca 2010 roku i lata następne wynikająca z
planowanych i zaciągniętych zobowiązań
25.11.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się