Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2010 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec IV kwartału 2010 roku
25.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec III kwartału 2010 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec III kwartału 2010 roku
25.11.2015 więcej
Rb-Z kwartalne sprawozdanie do dnia 30 czerwca roku 2010
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2010
25.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec I kwartału 2010 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec I kwartału 2010 roku
25.11.2015 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2010 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2010 roku
25.11.2015 więcej
Raport o pomocy publicznej udzielonej przez PUP od 01.01.2010 - 31.12.2010
Raport o pomocy publicznej udzielonej przez PUP od 01.01.2010 -
31.12.2010
25.11.2015 więcej
Prognozowana łączna kwota długu Powiatu Krośnieńskiego na dzień 30 czerwca 2010 roku i lata następne wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Prognozowana łączna kwota długu Powiatu Krośnieńskiego na
dzień 30 czerwca 2010 roku i lata następne wynikająca z
planowanych i zaciągniętych zobowiązań
25.11.2015 więcej
Prognozowana łączna kwota długu Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 marca 2010 roku i lata następne wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Prognozowana łączna kwota długu Powiatu Krośnieńskiego na
dzień 31 marca 2010 roku i lata następne wynikająca z
planowanych i zaciągniętych zobowiązań
25.11.2015 więcej