Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec IV kwartału 2011 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011
roku
25.11.2015 więcej
Rb-UZ Roczne sprawozdanie na koniec 2011 roku
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na koniec 2011 roku
25.11.2015 więcej
Uchwała Nr IX/9/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2012-2018
25.11.2015 więcej
Uchwała Nr 128/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 listopada 2011
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego
25.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec III kwartału 2011 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec III kwartału 2011 roku
25.11.2015 więcej
Uchwała Nr 113/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 wrzesień 2011 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
25.11.2015 więcej
Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
25.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec II kwartału 2011 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec II kwartału 2011 roku
25.11.2015 więcej
Uchwala Nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu
Krośnieńskiego
25.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec I kwartału 2011 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec I kwartału 2011 roku
25.11.2015 więcej
12