Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
24.11.2015 więcej
Uchwała nr 703/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2015 - 2021
24.11.2015 więcej
24.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 30 września 2014 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec 30 września 2014 roku
24.11.2015 więcej
Uchwała Nr IX/42/2014 z dnia 22 września 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: wydania opinii o możliwości spłaty przez Powiat
Krośnieński kredytu długoterminowego w kwocie 6.300.000,- zł
24.11.2015 więcej
Uchwała Nr XLI/269/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 3 września 2014 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w
2014 roku
24.11.2015 więcej
24.11.2015 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec II kwartału 2014 roku
24.11.2015 więcej
24.11.2015 więcej
24.11.2015 więcej
12