Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
08.01.2018 więcej
08.01.2018 więcej
UCHWAŁA NR 490/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2017 roku
w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2018 - 2024
06.12.2017 więcej
23.11.2017 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec III kwartału 2017 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017
roku
23.10.2017 więcej
05.09.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXX/221/2017 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
02.08.2017 więcej
02.08.2017 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec II kwartału 2017 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki
samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II wartału 2017
roku
25.07.2017 więcej
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie na koniec I kwartału 2017 roku
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na
koniec I kwartału 2017 roku
09.05.2017 więcej
12