Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr IX/40/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu
Krośnieńskiego na 2018 r.
22.01.2018 więcej