2015-12-30

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez pracownika ds. kontroli

Kontrola wewnętrzna w Starostwie Powiatowym w Krośnie - rok 2004

Kontrola wewnętrzna w Starostwie Powiatowym w Krośnie - rok 2005

Kontrola wewnętrzna w Starostwie Powiatowym w Krośnie - rok 2006

Kontrola wewnętrzna w Starostwie Powiatowym w Krośnie - rok 2007

 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2005 roku

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2006 roku

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2007 roku

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2008 roku

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2009 roku

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2010 roku

 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2011 roku:
- plan kontroli na 2011 rok
- zmiana planu kontroli na 2011 rok
- informacja o przebiegu i efektach przeprowadzonych kontroli w 2011 roku w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie
- informacja o przebiegu i efektach przeprowadzonych w 2011 rok kontroli w jednostkach wymienionych w § 1 ust. 3 pkt. 2 i 3 regulaminu kontroli instytucjonalnej

 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2012 roku:
- plan kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie na 2012 rok
- plan kontroli instytucjonalnej w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych na 2012 rok
- informacja o przebiegu i efektach przeprowadzonych w 2012 rok kontroli w jednostkach wymienionych w § 1 ust. 3 pkt. 2 i 3 Regulaminu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Krośnie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 49/11 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r.

 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2013 roku:
- zmiana planu kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie na 2012 rok
- plan kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie na 2013 rok
- plan kontroli instytucjonalnej w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych na 2013 rok
- zmiana planu kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie na 2013 rok
- zmiana planu kontroli instytucjonalnej w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych na 2013 rok
- Informacja o przebiegu i efektach przeprowadzonych w 2013 rok kontrolach w jednostkach wymienionych w § 1 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Krośnie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 49/11 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r.
- Informacja o przebiegu i efektach przeprowadzonych w 2013 rok kontrolach w jednostkach wymienionych w § 1 ust. 3 pkt. 2 i 3 Regulaminu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Krośnie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 49/11 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r.

 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2014 roku:
Plan kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych na 2014 rok.
- Informacja z przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w 2014 roku przez samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli

 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2015 roku:
Plan kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych na 2015 rok.
Plan kontroli (po zmianach) w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych na 2015 rok.
- Informacja z przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w 2015 roku przez samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli

 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2016 roku:
Plan kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych na 2016 rok.
- Informacja z przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w 2016 roku przez samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli

 

Plan kontroli na 2017 rok
1. Plan kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne przekazane przez Powiat Krośnieński na 2017 rok.
2. Plan kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie na 2017 rok.
 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2017 roku:
1. Informacja z przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w 2017 roku w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie
2. Informacja z przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w 2017 roku w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne przekazane im przez powiat Krośnieński

 

Plan kontroli na 2018 rok
1. Plan kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne przekazane przez Powiat Krośnieński na 2018 rok.
2. Plan kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie na 2018 rok.