2015-12-30

Dokumentacja kontroli przeprowadzonej przez pracownika ds. kontroli

Kontrola wewnętrzna w Starostwie Powiatowym w Krośnie - rok 2004

Kontrola wewnętrzna w Starostwie Powiatowym w Krośnie - rok 2005

Kontrola wewnętrzna w Starostwie Powiatowym w Krośnie - rok 2006

Kontrola wewnętrzna w Starostwie Powiatowym w Krośnie - rok 2007

 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2005 roku

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2006 roku

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2007 roku

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2008 roku

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2009 roku

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2010 roku

 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2011 roku:
- plan kontroli na 2011 rok
- zmiana planu kontroli na 2011 rok
- informacja o przebiegu i efektach przeprowadzonych kontroli w 2011 roku w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie
- informacja o przebiegu i efektach przeprowadzonych w 2011 rok kontroli w jednostkach wymienionych w § 1 ust. 3 pkt. 2 i 3 regulaminu kontroli instytucjonalnej

 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2012 roku:
- plan kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie na 2012 rok
- plan kontroli instytucjonalnej w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych na 2012 rok
- informacja o przebiegu i efektach przeprowadzonych w 2012 rok kontroli w jednostkach wymienionych w § 1 ust. 3 pkt. 2 i 3 Regulaminu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Krośnie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 49/11 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r.

 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2013 roku:
- zmiana planu kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie na 2012 rok
- plan kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie na 2013 rok
- plan kontroli instytucjonalnej w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych na 2013 rok
- zmiana planu kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie na 2013 rok
- zmiana planu kontroli instytucjonalnej w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych na 2013 rok
- Informacja o przebiegu i efektach przeprowadzonych w 2013 rok kontrolach w jednostkach wymienionych w § 1 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Krośnie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 49/11 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r.
- Informacja o przebiegu i efektach przeprowadzonych w 2013 rok kontrolach w jednostkach wymienionych w § 1 ust. 3 pkt. 2 i 3 Regulaminu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Krośnie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 49/11 Starosty Krośnieńskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r.

 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2014 roku:
Plan kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych na 2014 rok.
- Informacja z przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w 2014 roku przez samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli

 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2015 roku:
Plan kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych na 2015 rok.
Plan kontroli (po zmianach) w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych na 2015 rok.
- Informacja z przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w 2015 roku przez samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli

 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2016 roku:
Plan kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych na 2016 rok.
- Informacja z przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w 2016 roku przez samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli

 

Plan kontroli na 2017 rok
1. Plan kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne przekazane przez Powiat Krośnieński na 2017 rok.
2. Plan kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie na 2017 rok.
 

Kontrole finansowe przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie w 2017 roku:
1. Informacja z przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w 2017 roku w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie
2. Informacja z przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w 2017 roku w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne przekazane im przez powiat Krośnieński

 

Plan kontroli na 2018 rok
1. Plan kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne przekazane przez Powiat Krośnieński na 2018 rok.
2. Plan kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krośnie na 2018 rok.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się