2015-10-30

Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju

Forma organizacyjno-prawna: jednostka budżetowa

Adres:
ul. A.J. Potockich 3
38-481 Rymanów-Zdrój

tel/fax 13 435-74-04
strona internetowa: www.dwdz-rymanowzdroj.vot.pl
strona BIP: bip.zetorzeszow.pl/dwdrymanow
e-mail: dwdz@vp.pl

Dyrektor Maciej Żółkoś