Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Wojaszówka
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w
dzierżawę - Wojaszówka
25.08.2017 więcej
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do
wydzierżawienia na cele rolne - nieruchomość położona w
Równem gm. Dukla, oznaczona jako działki nr: 134 o pow. 0,27 ha
i 163/2 o pow. 0,38 ha - objętą księgą wieczystą nr
KS1K/00032846/8
22.12.2015 więcej
123