2015-10-02

Gmina Chorkówka

Adres : 38-458 Chorkówka, 175 

telefon: 13 431-30-84, fax 13 431-30-84
strona BIP: http://bip.chorkowka.pl

Wójt gminy - Andrzej Koniecki
Przewodniczący Rady - Maciej Sekuła