2015-10-02

Gmina Miejsce Piastowe

Adres : 38-430  Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14 

telefon: 13 435-30-19, fax 13 435-36-94
strona BIP: http://bip.miejscepiastowe.pl/

Wójt gminy - Marek Klara
Przewodniczący Rady -  Wiktor Skwara