2015-10-02

Gmina Wojaszówka

Adres : 38-471 Wojaszówka, 115

telefon: 13 438-50-16, fax 13 438-50-16
strona BIP: wojaszowka.bip.krosoft.pl

Wójt gminy - Sławomir Stefański
Przewodniczący Rady - Krystyna Kozik