2015-10-26

II Kadencja Rady Powiatu Krośnieńskiego (lata 2002 - 2006)

RADA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

Biuro Obsługi Rady Powiatu
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
p. 302-303
tel. 43-75-716, 43-75-717
e-mail : rada@powiat.krosno.pl

Przewodniczący Rady Powiatu                  -  Edward NOWAK
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu           -  Izabela SZUBRA
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu           -  Edward PRAJSNAR


Skład Rady Powiatu

  1. Jan Białas
  2. Zofia Dąbrowska
  3. Andrzej Gromek
  4. Andrzej Guzik
  5. Roman Guzik
  6. Stanisław Kenar
  7. Stanisław Kołacz
  8. Andrzej Koniecki
  9. Barbara Błażejowska-Kopiczak
10. Bolesław Kozielec
11. Jacek Kraś
12. Paweł Nadziakiewicz
13. Edward Nowak
14. Grzegorz Nowak
15. Jan Pelczar
16. Marian Penar
17. Edward Prajsnar
18. Dariusz Sobieraj
19. Lucjan Such
20. Stanisław Szostak
21. Izabela Szubra
22. Henryk Wilusz
23. Krzysztof Zawada